Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Ostrov
N48°43' E22°10'

_
Ostrov od juhu, za ňim Sobrance a Vihorlatsko-gutiňski vulkanicki lancok



....


Ostrov r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňa



Najstarši zapis slovenskej beśedi z Ostrova na str. 407 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.




Vitajce


Kolo šancu


Pňaki


Neogoticki koscel


Pľevňe, v daľi Vihorlat