Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Olcnava
N48°55' E20°45'

_Valal na pravim brehu Hornadu, pred Śpišskima Vlachama.


Olcnava medži r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňa.Najstarši zapis slovenskej beśedi z Olcnavi na str. 237 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Olcnava z ľitadla