Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Nadošč aka Trsťenné pri Hornáďe
N48°34' E21°20'

_
Poznogoticki portal do zakristiji
nadoskoho koscelaValal u Košickej kotľiňe na ľevim brehu Hornadu a zapadňim svahu Prešovsko-Tokajskoho chribta, južňe od Košic.


Nadošč r. 1853, za druhoho vojenskoho mapovaňaL. B a r t k o : Z tvaroslovia nárečia obce Trstenné pri Hornáde v južnom Above. Nové obzory 20, Prešov 1978, str. 337-354.