Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Mučeň aka Múcsony
N48°17' E20°34'

_
Mučeňski šorikValal na jarku Sucha, ňeś u Maďarsku, sz od sutoku Slanej s Bodvu, kolonizovani začatkom 18. storoča Rusnacami slovenskej beśedi, z ňoho i z okoľici vec dachtori kolonisci pokračovaľi daľej do Kerestura i Kocura.


Mučeň r. 1857, za druhoho vojenskoho mapovaňa


Mapka slovenskich valalov novodobej maďarskej Boršodsko-abovsko-zemplinskej župi u publikaciji: Deme D e z s ő: Mit dalolnak a borsod-abaúj-zemplén megyei Szlovákok. (Co śpivaju Slovaci Boršodsko-abovsko-zemplinskej župi) Miskolc 1964.
"Ruski valal Mučeň u Maďarskej", perša časc, dokument "ruskej" redakciji TV Novi Sad
V uvodze tu krašňe zharnuta demagogija ignorantoch: "U Mučeňu u Maďarskej ľudze za sebe hutorja, že bešeduju po slovenski, co znači po slavjaňski - po ruski..."Mučeňski śpivanki z publikaciji Deme D e z s ő: Mit dalolnak a borsod-abaúj-zemplén megyei Szlovákok. (Co śpivaju Slovaci Boršodsko-abovsko-zemplinskej župi) Miskolc 1964: