Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ž u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Mindsent aka Všechsvatich
ňeœ časc valalu Valažiki
N48°38' E21°18'

_Valal na pravim boku œtredňoho toku Hornadu, južňe od Košic.


Časci ňeœkajšich Valažikoch r. 1819, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši naukovi zapis slovenskej beœedi z Mindsentu na str. 337 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Združena obec Valažiki