Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Maloveska
aka Družsťevná pri Hornáďe
N48°48' E21°15'

_Valal na ľevim brehu śtredňoho toku Hornadu.


Kosceľani, Maloveska a Cepľičani r. 1819, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši naukovi zapis slovenskej beśedi z Maloveski na str. 330 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Pohľad z juhu


Veľka voda