Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Lučki
N48°46' E22°02'

_Valal nad pravim brehom śtredňoho toku Čarnej Vodi, ňeś pri južnim brehu Zemplinskej Širavi. Ľeži na vichodnim svahu jednej zo sprašovich moľvov Horňopotiskej rovňini. Prechodzi prezeň starodavna draha z Košic do Užhorodu.


Lučki r. 1826, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Lučok na str. 408 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Lučki od j-v, od Čarnej Vodi.


Južne nabrežje Širavi, v daľi Vihorlat.