Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Ľubotiňa aka Ľuboťín
N49°16' E20°52'

_Valal na uscu Ľubotiňskoho jarku - pravobrežnoho pritoku śtredňoho toku Popradu; na severnej hraňici slovenskoho jazikovoho areala.


Lubotiňa r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Ľubotiňi na str. 290 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Pohľad od severu


ZŠ + MŠ