Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Jan Lazorik
(* 29. 9. 1920 Torisa)

http://lazorik.blog.sme.sk/

Biblijografija

_Žije v Krivjanoch. Roku 1968 založil folklornu skupinu, chtora vistupuje na festivaloch doma i u zahraňičju. Nacvičil s ňu 85 scenok a paśem autentickoho folkloru, v chtorich sam vistupuje jak bača, svadzebni starosta, ľudovi pripovidač či śpivak. Podľa joho nametu a scenara STV nakrucila uspešni serijal "Popaterce na nas". V Krivjanoch vibudoval amfiteater, vizdobeni ľudovima drevorezbami. Z joho iniciativi śe tu každoročňe kona Horňotoriski folklorni festival a v roku 2009 bulo slavnośňe otvoreno Centrum ľudovej kulturi a remeśel, jedine svoho druhu na Slovensku. Zozbiral množstvo artefaktov ľudovej kulturi vichodnoho Slovenska, hlavňe rodnoho horňotoriskoho regijonu (śpivanki, pripovidki, legendi, povesci, pripovidaňa zo života, prislovja, porekadla, opisi ľudovich zvikov či krojov). Stovki predmetov ľudovej kulturi zachraňil pred zničeňom a venoval muzejom a naukovim inštitucijom (Vlascivednomu muzeju v Prešove 1 800 kusi, Narodopisnomu ustavu SAV 20 000 negativi). Vitvoril početne publikacije o slovenskej, rusínskej, ciganskej i ňemeckej ľudovej kulture. V Krivjanoch založil mičurinskú staňicu a v Šarišskich Michaľanoch prirodovednú staňicu, dze visadzil 180 druhi rośľin rozľičnich odrod.

Redakcia JankoHrasko.sk - studnica slovenského folklóru - Vám prináša (v 2. častiach) exkluzívnu video-spoveď Janka Lazoríka.


Jan Lazorik - šarišanolog - 1.čascBiblijografija (ňešicka)

1992 A ja vam vinčujem.

1993 Juraj Krankota, jeho "pripovitky" a naše nárečie.

1996 + 2004 Naše tradične bačovstvo.

1998 Krivjanske veśeľe.

1999 Jedzeňa na starej Horňotoriskej doľiňe.

1999 Žic znači rečovac. (1 200 nárečových slov a výrazov nemeckého pôvodu)

1999 Naša stara dzedzina. - Šarišská ľudová slovesnosť.

2001 Monografija 700-ročnej obce Krivani.

2002 Fotočitanka ľudovej architektúri a bývania východného Slovenska. (1 200 fotografií)

2003 Pijactvo - Na zdravičko, dobra skľeničko, dobrich ľudzi pocešiteľničko.

2004 Zbuňictvo. (+ CD)

2005 Rozprafki a pripovitki rozprafkara Juraja Krankoti z Remeňinoch i iňšich rozpravjačoch, pripovitkaroch.

2009 Cigáni, zavše s doslovom.

200.. Detské hry a iné zabaviská.