Vichodoslovenske
združeņe


činnojsc
¾ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kņihkupectva
kontakt + stanovi

Kurima
N49°13' E21°27'

_
goticki koscel naœtred valalaValal s ¾enčovitu navœu v Ondavskej verchoviņe na ¾evim boku horņej Top¾i, JV od Bardijova.


Kurima r. 1820, za druhoho vojenskoho mapovaņaNarečovi text z Kurimi, z publikaciji: I. G r o š k o.: Kurima a jej školi. Košice 2000.Kurima v calku a v detailoch (august 2012)