Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Koškovce
N49°03' E21°57'

_Valal na pravim brehu horňoho toku Laborca, pod zľivom Laborca s Viravku.


Koškovce r. 1826, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Koškovec na str. 385 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Kreśľi Laura Falatkova, ZŠ+MŠ Koškovce


Turnaj