Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Koromľa
N48°43' E22°17'

_....


Koromľa r. 1782-5, za peršoho-jozefinskoho vojenskoho mapovaňaStarši zapis slovenskej beśedi z Koromľi na str. 425 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.


Stara karčma u Koromľi. Palančena konštrukcija.


Zakladaňe viňici.