Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Vladislav Knoll
(* 20. 8. 1981 Praha)

p r o f i l
_V. K n o l l : "Kvitok karpatski z daľekoho kraju" - Historie, kultura a jazyk Rusínů v srbské Vojvodině. In.: Navýchod 3/2005, FF UK Praha.flk
www.navychod.cz/articles.php?id=9042f45a-dd9b-102d-bc3e-00e0814daf34
a tu zaś daco o našich bratoch, vojvoďanskich rusnakoch (po česki)

ElSulejmanpašaHadžiSopkabeg reaguje:
2.9.2012 (10:58)
Hmm... ňe vidzi ci še že toto o nas dakus dezinformativne ?

flk reaguje:
3.9.2012 (10:27)
ta ja tu ľem priľepil toto co mi našol. nehutorim, že to šicko tak jak pišu. co z toho ňepravda?

ElSulejmanpašaHadžiSopkabeg reaguje:
7.9.2012 (11:26)
Dachto išče poduma že tu naspravdi dajaki Rusini u Veľkim Keresture.Bo, keľo Moravak Čech - teľo Rusin Ukraiňec. A naspravdi jest daskeľo calkom pohrišni i vikriveni informaciji !

marosh reaguje:
11.9.2012 (11:16)
Sulejmaňe, budz konkretni, bo ja tot text dal až i na naš sajt i rad ho dopovňim o tvojo kriticki pripominki

ElSulejmanpašaHadžiSopkabeg reaguje:
12.9.2012 (23:33)
Tekst ňe plani, ňe hvarim, aľe keľo znam viučujuci jazik u Keresturskej školi ňigda ňe bul Maďarski, teľo ľem probovane 1941-44 aľe ňe išlo aňi tedi. "Čuvstvovac" - slovo chasnuje moja generacija i ja aľe to importovane novotne slovo i už generacija mojich rodičoch ho ňe chasnuje, hutorja "čuc". E, a toto slovo "dobic" som obačel že chasnuju i Bombuľare ?! Znam že nam u školi braňeli ho chasnovac bo že to serbizem. Odkadz to jim ? Novini "Dumka" i pozňejše "Nova Dumka" vichodzeli pre Rusinoch u Horvatskej u Vukovare - polu po našim a polu po ukrajinski i ňe pre mladež su aľe su take daco jak "Švetlosc". A za vzcahi zoz karpatskima Rusinami ci ozda ňe mušim tolkovac bo še, okrem zoz tima vašima ked bešeduju z nami po našim, ňe mož ňič poradzic i hoč teraz ňedavno zňali vizi za UA ňichto tam aňi ňe chodzi aňi ňijaki kontakti ňet aňi ňe bulo aňi še ňe dovidzuju. Na sčitaňu obivateľstva 2011. nas jest daco prejg 13000 išče vše ňe obrobene do konca a toti starši čisla, jak som raz už i spominal do 1971 to spolu zoz Ukrajincami - chtori še i u SFRJ tiž do tedi volali Rusini. A u Bikič dolu, Starej binguli i takich srimskich metropoloch ľudze naspravdi Rusini, jedna časc. Ede tam teraz panocec ta mi hvari že stari ľudze tam bešeduju "na jeri" i preto tam ňigda ňe zažilo školstvo po našim bo voni to ňe rozumeli. Jedna časc to i ľudze zoz Kerestura i toti coška daco budu po našim aľe už ked scel trimac veronauku po našim ta bul vadzeni i od rodičoch i od cerkvi že mož ľem po serbski ta mu še ňe ľubi. Uhlavnim scem povesc že i toti 13000 ezri nacahnuti... No, aľe znova ňe plani to tekst ľem bi toti novinare trebali dakus obracic pozornosc na realnosc a ňe pitac še hevtim segiňom u NS. To vše i ked patrim dajaki dokumentarni filmi na TV ta ňe znaju vihvarjac pravilno slova ľebo daco jednobočňe ľebo ňedobre pochopeli ľebo aňi ňe pochopeli aľe ňe znaju že co najutre budze politično korektne ta še spľetaju. Segiň toti novinare, hoč še, pravda znam i ja sprevednuc...