Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Kendzice aka Kenďice
N48°55' E21°14'

_Valal na pravim brehu śtredňoho toku Torisi.


Kendzice r. 1782-5, za peršoho-jozefinskoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Kendzic na str. 322 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
FK Slovan Kendzice


Fodbalamuta


Staňica Kendzice


Fotka z Kendzic od J. Koudelku z r. 1965