Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Karčava aka Krčava
N48°40' E22°15'

_....


Karčava r. 1826, za druhoho vojenskoho mapovaňa


Karčava r. 1782-5, za peršoho-jozefinskoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Karčavi na str. 407 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Magicki mesto


Nakraj valala


Motorest


Obivačka