Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Kapušani
N49°02' E21°19'

_
Dzivčata z FS Kapušančan....


Kapušani r. 1782-5, za peršoho-jozefinskoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Kapušan na str. 301 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Pod kapušanskim hradom


Hudaci FS Kapušančan


Tancoše FS Kapušančan