Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Jaňik Žak
(...)

_


Akordeoňista a śpivak z Jedľinki.
Umočil me diždžik


Od Prešova dražka nova


Topanočki mojo