Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Hrabušice
N48°58' E20°24'

_
Skalni utvar IhlaValal ....


Betlanovce a Hrabušice (Kapsdorf) r. 1822, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Hrabušic na str. 210 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Hrabušice od sv


Stara pohľadňica


Romansko-goticki koscel v Hrabušicoch

_
Romanski detaili - južni portal i oblačok turňi hrabušickoho koscela