Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Hňilec
N48°50' E20°30'

_Valal u Slovenskim Rudohorju na ričke Hňilec, pravostrannim pritoku Hornadu.


Hňilec medži r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Hňilca na str. 247 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Panorama Hňilca


Staňica Hňilec


Neogoticki hňilecki koscel