Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Harihovce
aka Harichovce
N48°57' E20°34'

_
Ľevočski jarokValal madźi Ľevoču a Spisku novu Vśu, na Ľevočskim jarku - ľevostrannim pritoku Hornadu.


Harihovce medži r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej bešedi zo Harihovec na str. 226 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Viľati Ľevočski jarok u Harihovcoch r 2010.