Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Harhov
aka Spišský Hrhov
N49°00' E20°38'

_
renesančna atika koscelnej turňiValal jv od Ľevoči.


Harhov r. 1821, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej bešedi zo Harhova na str. 229 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.