Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ž u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Giraltovce
N49°06' 21°31'

_Valal na ževim brehu œtredňoho toku Torisi, na jarku Radoma.


Giraltovce r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beœedi z Giraltovec na str. 320 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Mančafcik


Centrum


Rimokatožicki koscel zo zač. 20. storoča