Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Geča
N48°37' E21°18'

_
Daco konči, daco začinaValal na pravim boku śtredňoho toku Hornadu, južňe od Košic, obkoľeśeni ňeś početnima jaźerami - riňoviskami.


Geča r. 1819, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši naukovi zapis slovenskej beśedi z Geči na str. 338 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Z valala


Riňovisko


Gordžalovaňe