Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Ganovce
N49°01' E20°19'

_
Odľatok mozga neandertalskoho čľoveka z GanovecValal ....


Ganovce r. 1822, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Ganovec na str. 209 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
panorama


zvišok travertinovej kupi u chtorej śe našol odľatok neandertalskoho mozga