Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ž u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Gaboltov
N49°22' E21°08'

_
V koscežeValal ...


Gaboltov r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beœedi z Gaboltova na str. 313 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Mančaft


Škola


Koscežik


Ciganski odpust


Ciganski odpust


Ciganski odpust