Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Dobra
aka Dobrá nad Ondavou
N49°01' E21°40'

_
može tuValal stal na pravim brehu śtredňoho toku Ondavi. Zaňiknul pred napuśčeňom Domaši.


Dobra r. 1820, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši naukovi zapis slovenskej beśedi z Dobrej na str. 366 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Video, ktore vzniklo k 40 vyrociu od zatopenia obce Dobra nad Ondavou z iniciativy peticneho vyboru za obnovenie obce Dobra.


Rekreačne śtredzisko Domaša-Dobra