Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e - f e n o m e n i - v a l a l i
stanovi
kňihkupectva
kontakt

Jan Cuker
(11. 6. 1828 Sobinov - 9. 5. 1900 Chmeľovec)

_


Študoval u Prešove gimnazijum a u r. 1849-51 ev. teologiju. 1951-oho bul ordinovani na dijakona pozdišovskoho, od 1858-oho je fararom u Chmeľovcu (okr. Giraltovce). Na prešovskej ev. fare najdzena joho rukopisna zbirka poeziji "Zvuky srdce mého", obśahuje baśňe u bibľickej češčiňe i (12) u vichodnej slovenčiňe: (Kraček na pažici, Narodna pišeň Veňec, Varovačka krasna; epicke: Oběť láski, Šľub, Žeň, Na Viľiju Jakubovu; 3 ľubostne bez napisu a jeden fragment.).Śľub
Ukažki zoz 160 veršovej poemi podľa: E. L a z a r : Ján Cuker, neznámy šarišský básnik. In.: Svojina roč. III. č.5/1949, str. 243-50.

...

Ja rada mam Rusina
i Poľak jest ma rodzina,
čom bich tebe ňeľubila,
lasku čom bich ňeśľubila?
I ti Poľak i mladzeňec
a ja dzivče, tu muj veňec.

...

Ňehňevaj śe, to ce žadam,
že Rusinoch barz rada mam;
ja znam, žeś ti Poľak tvardi,
na tvuj narod pribarz hardi,
znaš, že ocec muj bul Rusin,
veľikeho naroda sin;

Ač ja Slovjačka prisprosta,
ktora hvari prosto z mosta,
ked še za ňich k Božej matki
budzem modľic v každe pjatki,
Poľak śľubil, že to zarno
muśi Rusom odvesc darmo.

...fragment piśňi v narodnim duchu
Podľa: E. L a z a r : Ján Cuker, neznámy šarišský básnik. In.: Svojina roč. III. č.5/1949, str. 243-50.

Ľubim ce ja, dzivče,
samo ňeznaš preco,
preco mojo śerco
k tvojemu śe ciśňe.

Preto mojo śerco
k tvojemi śe ciśňe,
že znaš kraśňe śpivac
te šarišske piśňe.