Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ž u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Mikulaš Čollak
(9. 12. 1906 Oreske - 14. 1. 1965 Mihažovce)

_Prekladacež, pubžicista, učitež. Pochodzil z učitežskej rodzini. Zakladnu školu vichodil v Oreskim. Študoval na učitežskim ustave u Košici, na gimnazijov v Užhorodze a u Košici. Visokoškolske študija absolvoval na prirodnonaukovej a filozofickej fakulce univerziti u Brňe. Od roku 1932 posobil jak œtredoškolski profesor, pozňejši riaditež školov u Œpiskej Novej Vœi, Humennim, Michažovci a napokon na ŒPŠ drevarskej u Zvožene. Je autorom učebnic organickej a anorganickej chemiji pre œtredňe školi. Jak pedagog œe zaobiral s metodologiju viučovacoho procesu. Venoval œe aj prekladacežskej činnosci zo slovinskej literaturi. Pubžikoval žiterarne a kulturnohistoricke prispevki, povidki a črti.M. Č o l l á k : Kračok. In: Almanach Zemplína. Michalovce 1958, str. 118-121.