Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ž u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Cepžička aka eplička
N48°54' E20°35'

_
Tureň ranogotickoho koscežikaDzedzinka na malim pravostrannim pritoku Hornadu.


Cepžička medži r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beœedi z Cepžički na str. 242 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Dzedzinka v udoli...


Centrum