Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Budkovce
N48°38' E21°56'

_
Predok amerikaňskej chiži z 1920-ichValal na Horňopotiskej rovňiňe, ostatňi i jedini osnovani na Duši, Z od Laborca.


Mapka Budkovec z r. 1872-84, z trecoho vojenskoho mapovaňaNarečovo texti z Budkovec, chtori zapisal Peter Karpinský pre monografiju: P. K ó n y a - zost.: Budkovce historické a súčastné. Michalovce 2010, str. 130.


Mladi źec s družičkami.
Fotografija z članku Stanislava Krausa Obyčaje pri sobáši v Budkovciach. In: Vlastivedný sborník východného Slovenska, č.1, roč. I, Košice 1928, str. 9-12.
tradična palančena chiža na Papšore