Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Bežovce
N48°37' E22°09'

_Valal na pravim boku dolňoho toku Uhu, severňe od Ľekarti.


Bežovce r. 1828, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Bežovec na str. 412 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
FS Bežovčan