Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Barca
N48°41' E21°15'

_
ostatok valalskej chiži zo zač. 20. storočaValal v Košickej kotľiňe, na pravej straë Hornadu, ňeś sučasc južnoho predmesca Košic.


Barca r. 1853, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Barci na str. 334 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.