Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Baňačka aka Rudabányácska
N48°24' E21°36'

_
Rozpjace pred rusku cerkvuValal na pravim pritoku Roňvi, za ujheľsku huru Šator.


Baňačka r. 1857, za druhoho vojenskoho mapovaňa


Mapka valalov novodobej maďarskej Boršodsko-abovsko-zemplinskej župi so zaznamenanima slovenskima śpivankami u publikaciji: Deme D e z s ő: Mit dalolnak a borsod-abaúj-zemplén megyei Szlovákok. (Co śpivaju Slovaci Boršodsko-abovsko-zemplinskej župi) Miskolc 1964.Śpivanki z Baňački u publikaciji Deme D e z s ő: Mit dalolnak a borsod-abaúj-zemplén megyei Szlovákok. (Co śpivaju Slovaci Boršodsko-abovsko-zemplinskej župi) Miskolc 1964:
Obisce