Vichodoslovenske
združeňe

činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Ander z Košic
(* 4. 9. 1941 u Mihaľovci jak Ján Pisančin)

www.anderzkosic.sk
_