Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Aleja
(...)

_


Sinti-popovi bend najskorej z Ruskoho Kerestura, ked o ňich daco znace, dajce znac.Kročaji

Kročaji tracim ja za tobu, ňemožem ce scihnuc.
U tich chviľkoch vitrimajme, dziri toti poplatajme!

Išče raz probujme, budze ľepše!
Išče raz, bo ja ňemožem vecej!
Ver mi, odteraz budze ľepšej!

Jest dajaka moc na slunku, kotra nas pokriva,
i čustvujem, že prechodzi tota čežka kľima.

Išče raz, ...Drobňici prešlosci
► ► ►

[s l i k a - obraz, fotka; i s t i - toti isti; p l o č a - platňa; p e j g l a - biglajz; d a - naj, choč bi; m o d ľ i c - žadac, pitac]

Sliki na tvojim mure išče vše isti su
a stari dobri ploči pod posceľu ruceni su.
Tambura i orešok, pejgla i posceľ stoja išče tam,
či z počatku šicko zaš naj ruši, ňeznam aňi ja.

Šicki toti drobni drobňici zdohaduju me na prešlosc
i ňemožem, i da scem, zabuc šicko.

A zaš ľem coška u mňe hvari mi, že ňe,
hoč me teľo modľiš i teľo ci še sce.
Daj, naj zakončime už raz zos šickim tim,
naj na toto šicko spadňe zemni ciň.